Kullanıcı Sözleşmesi

 

1.Tanımlar

 

parapusula.com: Parapusula Bilgi Teknolojileri

 

Kullanıcı: Internet ortamında, bilgisayar ve mobil cihazlar kullanarak parapusula.com’u ziyaret eden, üye olarak veya olmadan bilgi ve hizmetlerden yararlanan, bilgileri paylaşan ve ilgili bilgiler ışığında işlem yapan gerçek ve tüzel kişiler.

 

e-Mağaza: Kendi e-ticaret sitesi üzerinden satmakta olduğu ürünlerinin ve açıklayıcı ürün bilgilerinin, parapusula.com platformunda listelenerek, site Kullanıcılarına sunulmasını onaylayan gerçek ve tüzel kişidir.

 

Pazaryeri: Kendi e-ticaret sitesi üzerinden, alt mağaza yapılanmasıyla satmakta olduğu ürünlerinin ve açıklayıcı ürün bilgilerinin, parapusula.com platformunda listelenerek site Kullanıcılarına sunulmasını onaylayan gerçek ve tüzel kişidir.

 

Görmeden Almam: Kendi fiziksel mağazasında satmakta olduğu ürünlerinin ve açıklayıcı ürün bilgilerinin, parapusula.com platformunda listelenerek, site Kullanıcılarına sunulmasını onaylayan gerçek ve tüzel kişidir.

 

Self Servis: Kendi fiziksel mağazasında vermekte olduğu hizmetin, parapusula.com platformunda site Kullanıcılarına sunulmasını onaylayan gerçek ve tüzel kişidir.

 

parapusula.com Uygulamaları ve Hizmetleri: Kullanıcılarının, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımı ve açıklaması yapılmış işlemleri gerçekleştirmelerini ve hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla, parapusula.com tarafından oluşturulmuş uygulama ve hizmetler.  

 

 

2.Taraflar

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve ayrılmaz parçası niteliğindeki eki Güvenlik ve Gizlilik Politikası’ndan (EK-1) oluşan parapusula.com Kullanıcı Sözleşmesi ( “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır), parapusula.com ile parapusula.com hizmet ve uygulamalarından yararlanan üye ve üye olmayan Kullanıcılar arasında, elektronik olarak onaylanmıştır.

 

 

3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, parapusula.com’da sunulan uygulama ve hizmetlerin kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Kullanıcı, Sözleşmenin hükümlerini kabul ederek, parapusula.com tarafından açıklanan her türlü kullanım koşulu, kural ve beyanı kabul etmiş olmakta; söz konusu kullanım koşulu, kural ve beyanlara uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

 

 

4.parapusula.com Uygulama ve Hizmet Tanımları / Kullanım Koşulları

 

4.1. Kullanıcı, parapusula.com’da yorum yapabilmek, parapusula.com Uygulama ve Hizmetlerinden yararlanabilmek için üyelik kriterlerini sağlamalıdır. Üyelik; isteyen kişi tarafından, parapusula.com’a üyelik için gerekli bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesi sonrasında kayıt işleminin parapusula.com tarafından onaylanması ve kullanıcıya aktivasyon maili gönderilmesi ile tamamlanmış olur.

 

4.2. Teklif Sepeti, parapusula.com Kullanıcılarına, mağaza ve firmalara teklif sunarak, almak istedikleri ürün ve hizmete en uygun fiyatla sahip olma imkanı sunan bir uygulamadır. Sadece, uygulamaya dahil olmak isteyen e-Mağaza, Pazaryeri, Görmeden Almam, Self Servis mağaza/firmalarını kapsar. Mağazalar/firmalar, istedikleri zaman, mağaza panellerinde yer alan “Teklif Sepeti’ne Dahil Olmak İstiyorum” kutucuğundaki işareti kaldırarak uygulama dışına çıkabilirler. Mağaza/firmalar, stok yeterlilik durumları ve satış/fiyat politikaları dahilinde; teklifi kabul etme, kısmen kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir.

 

4.3. parapusula.com’dan yönlenerek ürün satın alan Kullanıcılar, ürün veya Mağazayla ilgili her hangi bir sorun yaşamaları halinde parapusula.com Şikayet Paneli üzerinden mağazayla iletişime geçebilirler. Sorunun çözümüne yönelik işleyen bu süreçte, Kullanıcı ile Mağaza arasında gelişebilecek ihtilaf, sorunun çözümlenmemesi, iletişimin sonuçlanmaması vb. herhangi bir durumda parapusula.com her hangi bir sorumuluk kabul etmez. Geçerli süre ve kriterler dahilinde, sorunun çözümüne yönelik işleyen süreç; belirli bir hesaplama yöntemini baz alarak, Mağaza Endeksleri’nin oluşumuna ve Mağazaların hizmet seviyelerinin belirlenmesine temel oluşturur. Mağaza Endeks Sistemi, sadece, Sistem’e dahil olmak isteyerek gerekli koşulları sağlayan Mağazaları kapsar. Mağazalar, istedikleri zaman, mağaza panellerinde yer alan “Mağaza Endeksine Dahil Olmak İstiyorum” kutucuğundaki işareti kaldırarak sistem dışına çıkabilirler.

 

4.4. Teklif Sepeti, Günün Fırsatı, Mağaza Endeks Sistemi ve Şikayet Paneli uygulamaları, parapusula.com tarafından geliştirilen, hem Mağaza hem Kullanıcı lehine fayda yaratan uygulamalardır. parapusula.com'un bu uygulamlarla ilgili olarak, iki taraf adına iletişimi ve etkileşimi kolaylaştırmak dışında hiçbir rolü bulunmamaktadır. Kullanıcı ile Mağaza arasında yaşanan anlaşmazlık, ihtilaf vb. gibi herhangi bir durumdan parapusula.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 

5.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1.Kullanıcı, parapusula.com’un hizmet ve uygulamalarından faydalanırken ve bu hizmet ve uygulamalar kapsamında bir işlem gerçekleştirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm koşul, kural ve beyanı anladığını, onayladığını ve bunlara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2.Kullanıcı, parapusula.com’un; e-Ticaret Siteleri (e-Mağaza ve Pazaryeri) ve Fiziksel Mağazalar (Görmeden Almam Mağazaları) tarafından satışı yapılmakta olan ürünlerinin fiyatlarının karşılaştırılması ile sorun yaşanılan ürünle veya erişilmek istenen hizmetle ilgili Teknik Servis / Hizmet Firmaları’nın (Self Servis) listelenmesi hizmetini sunan bir platform olarak faaliyet gösterdiğini, bu platformda ürün ve hizmet satışının gerçekleşmediğini, bu kapsamda parapusula.com’a ürün satışı ile ilgili olarak  her hangi bir hak ve iddia ile başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. parapusula.com’da satış yapılmadığı için ürünler hakkında sitede yayınlanan fiyat, marka, model ve teknik özellik açıklamaları bilgilendirme amaçlı olup, mağazaların bir ürüne dair parapusula.com üzerinde yayınladıkları açıklamalar ile mağazaların sitelerinde ve fiziksel mağazalarında yer alan açıklamaların değişiklik göstermesinden, bilgilerdeki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilere dayanılarak işlem yapılması sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zarardan ve üçüncü şahısların uğrayabileceği her türlü zarardan parapusula.com sorumlu tutulamaz.

 

5.3.Kullanıcı, parapusula.com’un sunduğu hizmet ve uygulamalardan faydalanabilmek için üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan sorumlu olduğunu,  parapusula.com’un bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından üyelik sırasında belirlenen  kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, gizliliği, üçüncü şahıslarda iletilmemesi gibi durumlar Kullanıcı sorumluluğunda olup, bunların kendi kusuru veya ihmali sonucunda üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan parapusula.com’un doğrudan ve dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

5.4. Kullanıcı  tarafından, Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında  veya  yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, parapusula.com'un kullanıcıya ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple parapusula.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.5. Kullanıcı; spam, virüs, trojan vb. gibi kötü niyetli yazılım kodları kullanarak, parapusula.com’un sistemini kasti bir şekilde durdurucu veya engelleyici işlemlerde bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü şahıslarla irtibat kurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.6.parapusula.com, sunduğu hizmetleri, uygulamaları ve içerikleri değiştirebilme, düzenleyebilme, Kullanıcıların erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. parapusula.com, bu hakkı istediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. 

 

5.7.parapusula.com, Kullanıcılar ile parapusula.com arasında gerçekleşen ve Kullanıcı Sözleşmesi’ne, ahlaki ve etik değerlere, parapusula.com’un genel kurallarına uygun olmayan ve parapusula.com tarafından kabul edilemeyecek yorum, mesaj, içerik ve belgenin tespiti için gerekli taramaları ve kontrolleri yapma; tespit edilen uygunsuz yorum, mesaj, içerik ve belgeyi istediği zaman kaldırma veya silme; ilgili yorum, mesaj, içerik ve belgeyi ekleyen Kullanıcıyı yazılı uyarma ve istediği zaman ve herhangi bir ihbarda bulunmadan Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak sonlandırma haklarına sahiptir. Kullanıcı, parapusula.com’un  bu doğrultuda bir işlemini peşinen kabul ederek, parapusula.com’dan bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

5.8. parapusula.com, Kullanıcı bilgilerinin bir kısmını veya tümünü; kullanıcı güvenliği, araştırma, istatistiki değerlendirmeler yapmak ve sonuçlar elde etmek ile sunulan hizmet ve uygulamaları geliştirmek için dilediği gibi kullanabilir. Bu verileri, veri tabanı üzerinde analiz edip, saklayabilir; üye mağazaların hizmet seviyelerini ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik pazarlama faaliyetlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için satabilir.

 

5.9.Kullanıcı, parapusula.com üyelik iptali için talebini ileterek üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyeliğini sonlandıran Kullanıcının parapusula.com’a giriş yetkisi  geri dönülmemek üzere iptal edilir. parapusula.com’un, kullanıcının kendi talebiyle sonlandırılan üyelik bilgilerine ait her türlü kaydı silip silmeme hakkı saklıdır. Kullanıcı, silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

5.10.Kullanıcılar, parapusula.com'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü şahsa devredemezler.

 

5.11.parapusula.com’un, üyelik sırasında kullanıcı tarafından başvuru formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle, aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe, parapusula.com’un kendisine yukarıda belirtilen iletişim araçları vasıtasıyla ulaşabileceğini kabul ve beyan etmektedir; paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için onay vermiş olmaktadır.

 

5.12. Kullanıcılar, parapusula.com’dan gönderilen e-bülten maillerinin alt kısmında yer alan, “Parapusula veritabanında kayıtlı olduğunuz için bu iletiyi alıyorsunuz. Parapusula’dan bu e-postayı almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak veya Üye Paneli’nde Bilgilerim bölümünde yer alan “E-bültene kayıt olmak istiyorum” kutucuğundaki işareti kaldırarak, ileti gönderim listesinden kolayca çıkabilirler.

 

5.13. parapusula.com, Internet Sitesi’nin ve mobil uygulamasının, kesintisiz ve sorunsuz çalışması için gerekli teknik alt yapıyı sağlayacak olup, sistemin hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve kullanıcıların verilerinin yetkisiz üçüncü şahıslarca okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Internet Sitesi’nin ve mobil uygulamasının kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı parapusula.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

 

 

6.Fikri Mülkiyet Hakları (Telif Hakları):

 

6.1. parapusula.com’un uygulama, hizmet, marka, logo, bilgi, metin, imge, html kodu ile diğer tüm tasarım unsurları ve yazılım kodları ("parapusula.com Telif Hakları" olarak anılacaktır) parapusula.com'a aittir. Kullanıcılar, parapusula.com’a ait Telif Hakları’nı satamaz, çoğaltamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, başkasının Hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. parapusula.com Telif Hakları’nı kullanarak veya bunlardan esinlenerek her hangi bir çalışma yapamaz. Aksi şekilde hareket edenler, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve parapusula.com'un uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı parapusula.com'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

6.2. parapusula.com tescilli bir markadır ve bu markayla ilgili her türlü kullanım hakkı, yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

 

6.3. parapusula.com’un Telif Hakları, sahip olduğu tüm maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere malvarlığına yönelik tüm hakları, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

6.4. Kullanıcılar, parapusula.com üzerinde yer alan, parapusula.com’a ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

6.5. parapusula.com'da yer alan bütün marka, mağaza ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. parapusula.com, site içeriğini oluştururken diğer taraflara ait fikri mülkiyet haklarını gözetir. Alınan tedbirlere rağmen parapusula.com'da yayınlanan bir içerikle ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ihlali olduğu düşünülen durumlarda info@parapusula.com adresine bilgi verilmelidir. parapusula.com bu konuda gerekli incelemeyi ve düzenlemeyi yapmayı taahhüt eder.

 

 

7.Sözleşme ile Site Tasarım, Yazılım ve İçeriğinin Değiştirilmesi:

 

parapusula.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile site tasarım, yazılım ve içeriğini, herhangi bir ihtara gerek olmadan, gerekli bulduğu zamanlarda, tek taraflı olarak ve parapusula.com’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri ile site tasarım, yazılım ve içeriği ile ilgili her türlü değişiklik ve düzenleme ilan edildiği tarih itibariyle geçerlilik kazanır. Kullanıcıların, parapusula.com'u kullanmaya devam etmeleri ile birlikte tüm değişiklik ve düzenlemeler kabul edilmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 

8.Yürürlüğe Girme:

 

Kullanıcının parapusula.com’da sunulan uygulama ve hizmetleri kullanmaya başlaması veya üye olmasıyla birlikte, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tüm hükümleri geçerli olmaya başlar ve onaylanmış kabul edilir.

 

 

9.Mücbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, parapusula.com, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar parapusula.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için parapusula.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve parapusula.com 'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 

10.İhtilaf Hallerinde Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'ne ilişkin ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. Doğabilecek her türlü ihtilaf hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

11.Sözleşmenin Feshi

 

parapusula.com’a giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır. parapusula.com, istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. parapusula.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince ve aşağıda belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, parapusula.com 'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

a. Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak parapusula.com’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

 

b. Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

 

c. parapusula.com dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması, işlemesi ve herhangi bir çalışma için kullanması,

 

d. Kullanıcının, diğer Kullanıcıların veya üçüncü şahısların haklarını ihlal eden fiillerde bulunması.

 

 

12.Sorumluluk Kısıtlaması

 

parapusula.com, 5651 Sayılı Kanun hükümlerinde belirtilen nitelikte içerik sağlayıcı sıfatına sahip değildir. parapusula.com ‘da yer alan hiçbir bilgi, ürün ve hizmet parapusula.com tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. parapusula.com içerisinde yer alan, fiyat, model, renk, stok bilgileri vb. diğer özellikler gibi ürüne/hizmete ait tanıtım içerikleri ve bilgiler ürünün satışa sunulduğu mağaza tarafından sunulmuş bilgiler olup, parapusula.com bu bilgileri görüntülemektedir. Bu nedenle parapusula.com, aranan ve karşılaştırma yapılan ürünlerin/hizmetlerin listelendiği e-ticaret sitesi ve mağazaların vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu, ilgili kanunlara uygunluğunu ve mağazaların varlığını araştırmaz ve bu konuda Kullanıcılarına garanti vermez.

 

 

13.Sözleşme Ekleri

 

EK – 1 Güvenlik ve Gizlilik Politikası